KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JEST W OKRESIE LETNIM OD 15 marca DO 1 października
CZWARTEK - 18.30. – 19.00
 


W OKRESIUE ZIMOWYM X – III
  CZWARTEK I PIĄTEK OD 17.30. – 18.00.
PILNE SPRAWY PO KAŻDEJ MSZY ŚWIETEJ
 



DOKUMENTY POTRZEBNE W KANCELARII PARAFIALNEJ


CHRZEST:

 

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka.
 • Na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania potrzebna jest pozwolenie ks. Proboszcza.
 • W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mająca ukończone 16 lat życia.
 • Osoby żyjące bez ślubu kościelnego w konkubinacie, w związkach nieformalnych, mające tylko ślub cywilny, nie mogą być chrzestnymi!
 • Termin chrztu należy ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej przed przygotowaniami uroczystości rodzinnej!


MAŁŻEŃSTWO:

 

 • Aktualne , tj. z datę do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej łącznie ze spotkaniami w poradni rodzinnej
 • Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (niezbędne , gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.
 • W przypadku wdowy lub wdowca zaświadczenie o zgonie współmałżonka
 • Dane o świadkach ślubu
 • W kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie dzień i godzinę planowanego ślubu uzgadniając to z Ks. Proboszczem. Najpóźniej zgłaszamy się z dokumentami na 3 miesiące przed ślubem, by był czas na wygłoszenie zapowiedzi i uzyskanie ewentualnych dyspens i dostarczenie innych dokumentów.
 • Mając zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński należy wcześniej zadbać o uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. Kursach przedmałżeńskich).
 • Należy ustalić z Ks. Proboszczem oprawę i przebieg ceremonii ślubnej
 • (nie wszystkie pomysły są zgodne z przepisami kościelnymi i pobożnością katolicką).


POGRZEB KATOLICKI

 

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu sakramentów
 • (jeśli zmarły był przed śmiercią w szpitalu lub w hospicjum)
 • Pozwolenie Ks. Proboszcza parafii zamieszkania na pochowanie zmarłego jeśli zmarły jest z poza naszej parafii
 • Należy najpierw zgłosić u Ks. Proboszcza informację o zmarłym w celu uzgodnienia miejsca, daty i godziny pogrzebu.
 • W kancelarii parafialnej należy dokonać wpisu do księgi zmarłych i ustalić formę pogrzebu.


NAMASZCZENIE CHORYCH

 

 • Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele podczas szczególnych nabożeństw oraz w domach na wezwanie. W szpitalach, w hospicjach, domach opieki – sakramentu chorych udzielają Kapelani na prośbę chorego lub rodziny.


INNE

 

 • Do I Spowiedzi i Komunii Św. dzieci (kl. III) przygotowują się na katechezie w szkole i na dodatkowych spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we Mszach Św. i nabożeństwach. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu dziecka. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.
 • Do bierzmowania młodzież przygotowuje się na katechezie w szkole i na spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we Mszach Św. , nabożeństwach i comiesięczną spowiedź. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.
 • W kancelarii parafialnej możemy uzyskać wypisy z ksiąg parafialnych, zaświadczenia, opinie, pozwolenia na posługi i udzielanie sakramentów poza parafią zamieszkania zgodnie z wymogami prawa kościelnego.
 • W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zapisać intencje Mszy Świętych.
 • W kancelarii parafialnej można uzyskać informacje na problemy i zapytania związane z wiarą, moralnością, życiem Kościoła i Parafii. Duszpasterstwo udziela również porad.
 • Opłaty za wydawane dokumenty są dobrowolne. Jak również dobrowolne są ofiary składane przy okazji sprawowanych sakramentów, sakramentaliów czy posług.